V Ptičom pri Humennom veľký pozemok na predaj

  • poľnohospodárska pôda
  • Plocha 3000 m2

V Ptičom menší pozemok na predaj

  • rekreačný pozemok
  • Plocha 405 m2