Stavebný pozemok - Selice

  • pre rodinné domy
  • Plocha 1658 m2

12,2a pozemok Sedliská

  • pre rodinné domy
  • Plocha 1222 m2

Rekreačné pozemky v Novej Kelči

  • trvalý trávnatý porast
  • Plocha 280 m2