• 147 €

  • pre rodinné domy

  • 2485 m2

POPIS PONÚKANEJ NEHNUTEĽNOSTI:

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Kostolná pri Dunaji, pekné miesto v strede dediny, bočná ulička. Pozemky je možné zastavať podľa platného Územného rozhodnutia buď 2 samostatnými rodinnými domami alebo 2 dvojdomami so 4 bytovými jednotkami. Projektová dokumentácia na dvojdomy je súčasťou ceny. V súčasnosti už prebieha stavebné konanie na ich výstavbu. Pred pozemkom sú inžinierske siete elektrika, obecná voda, kanalizácia. Ich výstavba je súčasťou výstavby verejne prístupnej komunikácie k IBV, ktorú bude musieť vybudovať budúci kupujúci v súlade s už odsúhlasenou Štúdiou príjazdovej cesty k IBV, ktorá je k dispozícii a na ktorú bude už v krátkom čase vydané stavebné povolenie. 

Cena 147 eur/m2. Dohoda možná.