• 179000 €

  • pre rodinné domy

  • 1000 m2

POPIS PONÚKANEJ NEHNUTEĽNOSTI:

Pozemok sa nachádzaj v zastavanom území obce Kostolná pri Dunaji,  pekné miesto v strede dediny, bočná ulička. Pozemok je možné zastavať  podľa platného Územného rozhodnutia buď samostatným rodinným domom alebo  dvojdomom s 2 bytovými jednotkami. Projektová dokumentácia na dvojdom  je súčasťou ceny. Vydané územné rozhodnutie. Inžinierske siete -  elektrika, obecná voda, kanalizácia budú vybudované k stavebnému pozemku  predávajúcim. Ich výstavba je súčasťou výstavby verejne prístupnej  komunikácie k IBV, na ktorú je vydané stavebné povolenie, ktorú vybuduje  a po kolaudácii odovzdá obci predávajúci. 

Dohoda možná