• 0 €

  • Rodinný dom

  • 1 m2

POPIS PONÚKANEJ NEHNUTEĽNOSTI:

Ponuka nehnuteľností v obci Runina.

1. Záhrada ležiaca v intraviláne obce na parcele E-KN 32 pri asfaltovej verejnej komunikácii.

Jej výmera činí 621 m2 ( 17x36m) na konci pozemku tečie miestny malý potok.

Cena záhrady je 11300 €

2. parcela E-KN 437 ležiaca v extraviláne obce ( poľa územného plánu  obce určená na výstavbu domov). Jej celková výmere činí 1019 m2  (12x92m), no je v podielovom spoluvlastníctve v pomere 1/2. v jej  susedstve je už postavená chata.

Cena predmetného podielu parcely je 11900 €.

3. súbor Trvalých trávnatých porastov a orná pôda na LV 139 v podielom  spoluvlastníctve v pomere 1/2 v cene 0,65€/m2. Cena je stanovená za  balík pozemkov, jednotlivé pozemky v cene podľa individuálnej dohody.

4. členstvo v miestnom urbariate v podiele 1/60 za cenu 5500 €.

Pri vážnejšom záujme si môžeme dohodnúť stretnutie, kde Vám odpoviem na ďalšie otázky.

Volajte , prosím počas pracovných dní od 8:00 - 16:00

Jaroslav Bodnár

0905 351 943